Alderdommen er ikke, hvad den har været …

Lærervejledning

Introduktion til undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet “Oldetopia” er udarbejdet med henblik på et AT-forløb om alder og aldring for fagene historie og biologi. Det er også oplagt at tilknytte fag som samfundsfag, oldtidskundskab og billedkunst.

Materialet indeholder tre biologiske temaer og tre historiske temaer. Den biologifaglige er en samling små artikler, der belyser den biologiske aldringsforskning på forskellige niveauer. Den historiefaglige er en materialesamling, der lægger op til læsning af primære kilder.

De seks temaer kan læses uafhængigt af hinanden. Materialet er ikke tænkt som en decideret lærebog, men mere som en samling af eksempelstudier og kilder, som kan bruges til dybdegående studier. Det er tanken at materialet skal suppleres med mere generelle historisk/biologisk viden fra fagets grundbøger.

Materialet kan downloades i en pdf-version, der frit må kopieres, når det benyttes til undervisning. Materialet kan også læses direkte på hjemmesiden. Hermed kan eleverne udnytte, at hjemmesiden linker til andre relevante hjemmesider.

Download Oldetopia artikelsamling i PDF format (3mb).

Begynd studieforløbet med et besøg i udstillingen Oldetopia på Medicinsk Museion, Bredgade 62, København K.   Medicinsk Museion tilbyder et dialogbaseret undervisningsforløb i Oldetopia eller en almindelig omvisning. Et skolebesøg i udstillingen koster 600 kr. Læs mere her.

Undervisningsmaterialets seks temaer omhandler:

 

Den aldrende befolkning

Temaet fokuserer på demografiske analyser og målinger af dødelighedsmønstre i større befolkningsgrupper. 

 

  

Den aldrende krop

Temaet fokuserer på de biologiske, synlige tegn på aldring, samt på hvilke årsager der kan være til at vi ældes forskelligt. Endvidere ses der nærmere på hvordan man kan forebygge/udskyde aldringen.

 

  

 Alderen i mindste detalje

Temaet fokuserer på forskningen af aldring på celle- og molekylærniveau. Man præsenteres for forskellige teorier der forsøger at forklare aldringens gåde.

 

  

Aldring i mentalitetshistorien

Temaet fokuserer på opfattelser af aldring og ældre gennem tiden. Desuden stilles man over for spørgsmålet om, hvorvidt der findes et moralsk kodeks for ældre.

 

  

Aldring i medicinhistorien

Temaet fokuserer på aldringsforskningen fra antikken til i dag. Fra antikkens humoralpatologi til 1900-tallets celleforskning.

 

  

Drømmen om et evigt liv

Temaet fokuserer på menneskets kamp for at undgå aldringen og døden gennem tiden. Fra antikkens myter over middelalderens alkymi til vore dages plastickirurgi.