Alderdommen er ikke, hvad den har været …

Mennesket i centrum

Renæssancens og oplysningstidens syn på kroppen og det lange liv

Renæssance betyder “genfødsel”, og betegnelsen dækker over den tidsperiode i Europa, hvor middelalderens katolske enhedskultur gik i opløsning. Det var antikkens tankesæt og idealer, der blev “genfødt”. Den europæiske renæssance sættes ofte til perioden ca. 1400-1580, mens den danske renæssance fandt sted i perioden omkring 1536-1650. Bogtrykkerkunsten blev opfundet i midten af 1400-tallet, og det gav flere mulighed for at stifte bekendtskab med de græske tekster og dermed med antikkens analyserende og observerende tænkemåde. Læs resten »

Hører til under: Alderdommen i medicinhistorien, Historie | Comments Off on Mennesket i centrum

Det livslange varmetab – Arven fra Antikken

Den antikke græsk-romerske opfattelse af sygdom og aldring dominerede lægeverdenen i flere tusinde år. De antikke lærde var skarpe iagttagere og gode klinikere, og deres sygdomsopfattelse var baseret på teori, erfaring og iagttagelse. I over 2000 år var antikkens sygdomsopfattelse gældende. Først da man i midten af 1800-tallet opdagede, at cellerne var livets byggesten , gik lægerne bort fra den antikke lære. Læs resten »

Hører til under: Alderdommen i medicinhistorien, Historie | Comments Off on Det livslange varmetab – Arven fra Antikken

1800-tallet: Cellen som byggesten

I antikken mente de lærde, at livslængden var programmeret fra fødslen: Livslængden afhang af den medfødte mængde varme, mennesket havde, og som efterhånden blev brændt ud. I renæssancen var det en fremherskende tanke, at hver del af kroppen havde sin egen “livsånd”, som opretholdt kropsdelens funktion. Man var blevet i stand til at kortlægge makroanatomien og se, hvordan mennesket så ud under huden, da man var begyndt at dissekere mennesker i stedet for dyr.

I slutningen af 1830’erne opdagede man, at cellen var livets byggesten. Læs resten »

Hører til under: Alderdommen i medicinhistorien, Historie | Comments Off on 1800-tallet: Cellen som byggesten

Myter om evig ungdom og udødelighed fra de klassiske myter til moderne skønhedskirurgi

Helten Achilleus

I det antikke Grækenland fortaltes myter om, hvordan mennesket kunne opnå udødelighed. Uddødelighed var ellers noget, der var forbeholdt guderne. Achilleus var søn af kong Peleus og havnymfen Thetis. Han var født dødelig, men hans moder ønskede ham udødelig. Derfor dyppede hun sin nyfødte søn i Styx, – floden der dannede grænsen mellem jorden og underverdenen Hades. Styx gjorde Achilleus udødelig, undtaget på hælen, som Thetis havde holdt om, da han dyppede Læs resten »

Hører til under: Drømmen om et evigt liv, Historie | Comments Off on Myter om evig ungdom og udødelighed fra de klassiske myter til moderne skønhedskirurgi

At snyde alderdommen og døden

I det 20. århundrede skete der en kraftig stigning i menneskets levetid. Samtidig blev foryngelseskirurgien udbredt. Foryngelseskirurgien bestod bl.a. i overskæring af sædkanalerne eller transplantation af testikler fra chimpanser på ældre mænd. Andre argumenterede for nedfrysning af lig i flydende kvælstof som en midlertidig afsked med livet og mulig senere genfødsel. Vi vil i det følgende afsnit gå lidt mere i dybden med foryngelseskirurgiens historie, hvad gjorde man dengang for at forynge og bevare kroppen, og hvordan gør man i dag? Læs resten »

Hører til under: Drømmen om et evigt liv, Historie | Comments Off on At snyde alderdommen og døden

Alkymi og ungdommens kilde

I mange århundreder søgte Europas lærde at finde en livseliksir, der kunne forlænge menneskets liv. Tanken om en livseliksir går helt tilbage til Aristoteles i det 4. årh. f. Kr, og den fortsætter helt op til vores moderne tid. Håbet om længere levetid eksisterer endnu den dag i dag.

Læs resten »

Hører til under: Drømmen om et evigt liv, Historie | Comments Off on Alkymi og ungdommens kilde

Moralsk kodeks for ældre?

En 61-årig dansk kvinde blev i 2007 mor for første gang. I Hollywood ses det oftere og oftere at kendte kvinder danner par med en betydelig yngre mænd. Det vækker debat, men hvorfor? Vores levetid bliver længere og længere. Ændrer det på vores opfattelse af, hvornår vi bliver gamle, og hvad vi kan tillade os at gøre, når vi kommer op i årene?

Læs resten »

Hører til under: Aldring i mentalitetshistorien, Historie | Comments Off on Moralsk kodeks for ældre?

Livsforløbet

Når man arbejder med et emne som alderdom og aldring er det interessant at se på, hvordan man i historien har beskrevet og illustreret livsforløbet. At opdele livet i faser er en måde at forstå livet på. Gennem tiden er livets gang blevet beskrevet på mange forskellige måder. I dette afsnit præsenteres nogle af de måder, man i historien har opdelt menneskets aldre og skildret dem i afbildninger. Læs resten »

Hører til under: Aldring i mentalitetshistorien, Historie | Comments Off on Livsforløbet

Den besværlige eller den velsignede alderdom?

Aristoteles: “De ældre er egoister”

I det antikke Grækenland blev ungdommen og skønheden hyldet. Derfor kunne man umiddelbart forestille sig at synet på ældre og alderdom i denne kultur ville være negativt. Denne kilde, “Retorik” af filosoffen Aristoteles (384-322 f. Kr.), bekræfter da også denne forestilling. Læs resten »

Hører til under: Aldring i mentalitetshistorien, Historie | Comments Off on Den besværlige eller den velsignede alderdom?