Alderdommen er ikke, hvad den har været …

Når livet bliver meget langt

0-twins-150.gifAt fejre sin 115 års fødselsdag er meget sjældent, men der findes nogle mennesker lever ekstremt længe. De såkaldte længelevere (på engelsk kaldes de supercentenarians) tiltrækker forskernes opmærksomhed. Man undersøger, om disse længelevere har noget tilfælles.

Verdens ældste

Jeanne Calment (1875-1997) er sandsynligvis den person i verden, der har levet længst. Hun døde i en alder af 122 år, 5 måneder og 14 dage i Arles i Sydfrankrig. Modsat de mange andre der har påberåbt sig en endnu højere alder, har Jeanne Calments alder kunnet dokumenteres. Det har været muligt at følge hendes liv i offentlige papirer: Fra dåbsattest til vielsesattest, Læs resten »

Hører til under: Biologi, Den aldrende krop | Comments Off on Når livet bliver meget langt

Hvad kan forlænge livet?

0-twins-150.gifGener

Et af resultaterne fra tvillingestudierne[link til afsnit om tvillingestudier] er, at enæggede tvillinger ikke dør på samme tid. Der er i gennemsnit flere år til forskel, men der er en sammenhæng. For tveæggede tvillinger er der kun en meget lille sammenhæng, hvilket tyder på, at genetiske faktorer har en vis indflydelse på vores livslængde. I undersøgelsen viste genetiske faktorer sig at bestemme ca. 25 % af forskellene i levealder. Tilsvarende forsøg med Læs resten »

Hører til under: Biologi, Den aldrende krop | Comments Off on Hvad kan forlænge livet?

Fit for fight!

0-twins-150.gifDen menneskelige krop har behov for at blive brugt. På forskellige institutter for idræt og medicin i Danmark forskes der i, hvilken betydning træning har for ældres funktionsevne. Forsøg med inaktivitet med unge, sunde studerende har vist, at disse blev svært afkræftede af en enkelt uge uden fysisk aktivitet. Efterfølgende havde de problemer med stofskiftet og havde brug for 3-4 ugers rekreation. Når inaktivitet har så voldsomme følger for raske unge mennesker, må det også have skadelige konsekvenser for gamle mennesker, hvis fysiske kapacitet er reduceret. Spørgsmålet er, om man kan udskyde eller forhindre at kroppens funktionsevnes svækkes med alderen.

Kroppens forfald

I 1994 blev der foretaget en undersøgelse af danskernes Læs resten »

Hører til under: Biologi, Den aldrende krop | Comments Off on Fit for fight!

Den individuelle aldring

0-twins-150.gifSelvom aldringsprocessen rammer os alle, udvikles den forskelligt hos det enkelte individ. Det skyldes, at aldringsprocessen er påvirket dels vores gener og dels af de miljømæssige faktorer, vi udsættes for gennem livet. Men forskerne ved ikke, om den forskellige måde vi ældes på fortrinsvis skyldes arv eller miljø.

Tvillingestudier

En omfattende medicinsk forskning tager udgangspunkt i studier af tvillinger. Dette forskningsområde er bl.a. interesseret i at undersøge, i hvor høj grad livslængde, sygdom og Læs resten »

Hører til under: Biologi, Den aldrende krop | Comments Off on Den individuelle aldring

Alderens tegn

0-twins-150.gifMed alderen svækkes ens fysiske evner. Undersøgelser har vist, at der sker en reduktion i den fysiske kapacitet i størrelsesordenen en halv til en procent pr. år efter 30-års alderen afhængigt af, hvilket organsystem eller hvilken fysiologisk funktion, der betragtes.

Biologisk aldring

Forskerne skelner mellem to typer af biologisk aldersforandring: de aldersbetingede (endogene) forandringer og de aldersrelaterede (eksogene) Læs resten »

Hører til under: Biologi, Den aldrende krop | Comments Off on Alderens tegn