Alderdommen er ikke, hvad den har været …

Menneskers dødelighedsmønstre

0-aeldresamfund-150.gif

Aldringsforskningen beskæftiger sig blandt andet med studiet af menneskers dødelighed.
Her forsøger forskerne at afdække generelle tendenser ved at studere store grupper af mennesker og fx undersøge dødsrisikoen pr. år for forskellige aldre.

Gompertz’ lov

Den britiske forskningsstatistiker Benjamin Gompertz (1779-1865) observerede, at risikoen Læs resten »

Hører til under: Biologi, Den aldrende befolkning | Comments Off on Menneskers dødelighedsmønstre

Det aldrende samfund

0-aeldresamfund-150.gif

Vores levetid øges, mens fødselshyppigheden falder. Noget tyder på, at verdens befolkning i løbet af dette århundrede vil komme til at bestå af flere ældre end børn og unge. De samfundsmæssige konsekvenser af denne demografiske udvikling diskuteres overalt i verden.

FN har lavet en rapport om den forventede udvikling i befolkningssammensætningen: World Population Ageing 1950-2050

Læs resten »

Hører til under: Biologi, Den aldrende befolkning | Comments Off on Det aldrende samfund