Alderdommen er ikke, hvad den har været …

Dyremodeller i aldringsforskningen

0-science_revised_female-150.gif

Forskerne undersøger aldringsprocessen på det molekylærbiologiske plan, hvor de undersøger cellernes kemiske processer. Det har de senere år givet mange nye indsigter i DNA-et og proteiners rolle i aldringsprocessen. I laboratorierne udforskes aldringen både gennem eksperimenter med menneskeligt vævsmateriale og ved hjælp af forsøgsdyr, der bruges som eksperimentelle modeller. De såkaldte modelorganismer kan være encellede organismer, som fx gærceller, til lidt mere komplekse organismer som orme, bananfluer og mus.

Genetik og aldring

Nogle aldringsforskere tager udgangspunkt i genetikken, hvor de søger efter genmutationer, der påvirker livslængden. De mener, at det er generne, der kontrollerer og Læs resten »

Hører til under: Alderen i mindste detalje, Biologi | Comments Off on Dyremodeller i aldringsforskningen

DNA skader og førtidige aldringssyndromer

0-science_revised_female-150.gif

Cellernes DNA-molekyler er vores arvemateriale. De udgør koderne for alle organismens funktioner, men de er skrøbelige og udsatte for mange forskellige påvirkninger, der skaber skader. Forskerne er interesseret i, om og hvordan DNA-skader er ansvarlige for aldringsprocessen. De fokuserer på skadernes årsager og på organismens naturlige evner til at reparere dem.

DNA skader

Ydre faktorer som sollys og forurening kan trænge ind i vores celler og beskadige arvematerialet. Men bare det at trække vejret og omsætte energien fra den mad vi indtager skaber skader i DNAet. Forskerne er blevet opmærksomme på, at de iltningsfremkaldte (oksidative) DNA-skader, som opstår Læs resten »

Hører til under: Alderen i mindste detalje, Biologi | Comments Off on DNA skader og førtidige aldringssyndromer

Et biologisk ur – Aldringsforskning på celleniveau

0-science_revised_female-150.gif

En stor del af aldringsforskningen beskæftiger sig med aldring på celleniveau. Man undersøger bl.a. om der er en sammenhæng mellem celledeling og aldring. Forskningen foregår i laboratorier, hvor man udnytter man, at celler er som små organismer, der kan dele sig, hvis de får det rette medium at vokse i. Det er for eksempel hudceller fra mennesker meget velegnede til. Ved at kigge Læs resten »

Hører til under: Alderen i mindste detalje, Biologi | Comments Off on Et biologisk ur – Aldringsforskning på celleniveau